[Biblioteka] Edukacija kod kuće

Edukacija kod kućeU ovom tekstu nalazi se spisak preporučene literature o event planiranju, event menadžmentu i event turizmu uopšte, za sve one koji žele više da se upoznaju sa ovom oblašću iz teorijskih ili praktičnih razloga. Knjige i priručnici koji su ovde navedeni, su oni koji su na mene ostavili najveći utisak, pre svega jer su bogati primerima iz kojih može mnogo da se nauči.

Van konkurencije su svi radovi (knjige, naučni radovi, prezentacije) prof Donalda Getz-a, koji je postavio teorijske temelje u ovoj oblasti.

Od ostale literature na engleskom jeziku izdvajam:

– Allen J., Executive’s Guide to Corporate Events and Business Entertaining, Wiley, 2007.

– Allen J., Confessions of an Event Planner, Wiley, 2009.

– Ali-Knight J., Robertson M., Fzall A., Ladkin A., International perspectives of Festivals and Events: Paradigms of Analysis, Elsevier, 2008.

– Bowdin G., Allen J., O’Toole W., Harris R., McDonnell I., Event management, Butterworth – Heinemann, 2006.

– Conway D.G., The Event Manager’s Bible, How to books ltd, 2009.

– Fenich G., Meetings, expositions, events and conventions and introduction to the industry, Pearson, 2008.

– Hall M., Sharples L., Food and Wine festivals and Events Around the World – Development, management and markets, Elsevier, 2008

– Kolb B., Tourism marketing for cities and towns, using branding and events to atract tourists, Elsevier, Butterworth – Heinemann, 2006.

– Van der Wagen L., Carlos B., Event management for Tourism, Cultural, Business and Sporting Events, Pearson, 2005

– Mallen C., Adams L., Sport, Recreation and Tourism Event management: Theoretical and Practical Dimensions, Elsevier, 2008

– Matthews D., Special Event Production, Butterworth – Heinemann, 2008.

– Pfister R., Tierney P., Recreation, Event and Tourism Businesses – Start-Up and Sustainable Operations, Human Kinetics, 2009

– Rutherford Silvers J., Risk management for meetings and events, Butterworth – Heinemann, 2008.

– Shone A., Parrz B., Successful Event Management, a practical handbook, Cengage learning, 2010

 

I na našem jeziku se pisalo o menadžmentu događaja, mada su se autori većinom oslanjali na stranu literaturu.

– Koprivica M., Menadžment događaja, USEE-Unija fakulteta Jugoistočne Evrope, Prometej, Novi Sad 2008.

– Ljubojević Č., Andrejević A., Menadžment događaja, Fakultet za uslužni biznis, Novi Sad, 2002.

 

Izuzetak su radovi Dr Željka Bjeljca, koji je ogroman rad i trud uložio u istraživanje manifestacionog turizma u Srbiji. Navedene knjige su dostupne na sajtu SANU. Veliki je broj i naučnih radova istog autora na istu temu.

– Bjeljac Ž., Teorijsko-metodološke osnove manifestacionog turizma, SANU, Geografski institut «Jovan Cvijić», Beograd, 2006.

– Bjeljac Ž., Turističke manifestacije u Srbiji, SANU, Geografski institut «Jovan Cvijić», Beograd, 2010.

Izdvojila bih i:

– Đukić-Dojčinović V., Kulturni turizam – menadžment i razvojne strategije, Clio, Beograd, 2005.

– Jelinčić D. A., Abeceda kulturnog turizma, Meandarmedia Zagreb, 2008

– Timotijević M., Karneval u Guči – Sabor trubača 1961.-2004., Legenda, Narodni muzej, Čačak, 2005.

 

 Dodajte sugestije!