Konferencije BE i Enter13 online

live2U narednim danima održaće se dve, na globalnom nivou značajne, konferencije koje će okupiti veliki broj profesionalaca iz sveta turizma i stoga ih nikako ne treba propustiti. Najvažnije od svega je da su organizatori obe konferencije obezbedili prenos uživo!

BE conference, 22 januar 2013, Brisel, Belgija

BE konferencija se održava u organizaciji MPI (Meeting Professionals International) Belgije, ove godine sa pitanjem kako inovacije mogu da daju odgovore na izazove današnjeg društva. Zanimljivi predavači govoriće o inovacijama na različite načine. Konferenciju će otvoriti predavanje paraolimpijske šampionke Marieke Vervoort, koja će govoriti o prevazilaženju prepreka i pomeranju granica, sopstvenih, pre svega. Profesor Luc de Brabandere podeliće svoja iskustva vezana za kreativno razmišljanje, tzv. razmišljanje van okvira. Bloger Julius Solaris predstaviće trendove u event industriji za 2013. Nakon ovih predavanja slede radionice na temu govora tela na konferencijama, kriznog menadžmenta događaja, govora pred publikom i zaštiti autorskih prava u organizaciji događaja. Po završetku ovih radionica sledi tzv. Solution Room, neformalni deo konferencije, okrenut razmeni iskustva učesnika i pronalaženju rešenja kroz brainstorming.

Enter13 conference, 22 – 25 januar 2013, Inzbruk, Austrija

Enter 13 konferencija se održava u organizaciji IFITT (International Federation for Information Technologies in Travel and Tourism). Ovogodišnja tema biće E-turizam – mogućnosti i izazovi u narednih 20 godina. Veliki broj predavača govoriće o komunikacionim tehnologijama, novim aplikacijama i poslovnim modelima koji vladaju u industriji putovanja. Predavači će biti podeljeni u tri grupe u zavisnosti od teme kojom se bave – grupa sa fokusom na destinacijski menadžment, grupa sa fokusom na industriju i inovacije i grupa sa fokusom na istraživanja. Poseban deo konferencije biće posvećen predstavljanju doktorskih disertacija kroz radionice koje pružaju priliku za razmenu i dalji razvoj ideja kroz povratne informacije mentora i starijih članova svetske turističke zajednice.

 


[Internet] Edukacija od kuće

Edukacija od kućeEvent profesionalci vrlo rado pišu o svojim iskustvima. Predlažem da pratite neke od navedenih sajtova (ili sve) ukoliko vas zanima ova tematika. Na spisku se nalaze blogovi usmereni ka manifestacijama, sajmovima, poslovnim događajima, planiranju, marketingu ili dizajnu događaja…

Event industry news   Vesti o (svim) svetskim turističkim događajima

Event magazine  Sjajni i aktuelni tekstovi o turističkim događajima u Velikoj Britaniji

Association event planner  Primeri iz prakse, saveti, analize…

Plan your meetings  Za organizatore sastanaka i manifestacija

Gallus events  |  BizBash  Blogovi uspešnih event kompanija

Event design mag  Trendovi u event dizajnu

Exibitor online  Za izlagače na sajmovima i organizatore korporativnih događaja

Event manager blog  Nezaobilazan…

Kongres magazine  Kongresna industrija jugoistočne Evrope na jednom mestu

 

Za svakoga ponešto…

Dodajte svoje sugestije!