Svake godine turističke organizacije svetskih destinacija osmišljavaju kampanje kojima će najbolje predstaviti svoju zemlju, gradove ili atrakcije i privući (nove) posetioce. Zadatak sam po sebi ni malo lak. Kampanje se moraju prilagoditi savremenim turistima koji su sve obrazovaniji, zahtevniji, znatiželjniji, samostalniji… Treba sve prikazati na zanimljiv način i podstaći na akciju, na dolazak. Nije više dovoljno napraviti video u kojem će se prikazati par lepih slika i reći par lepih […]


Nedovoljno razvijena kultura putovanja uticala je na to da naši turisti nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima i obavezama tokom putovanja. Turistička inspekcija je stoga prošle godine objavila preporuke koje treba imati u vidu kada se planira putovanje. U njima je objašnjeno na šta treba obratiti pažnju pre ugovaranja, tokom ugovaranja i prilikom realizacije turističkih putovanja (dostupno na sajtu resornog ministarstva, na linku Kako putovati. U jednom od dokumenata pomenuta […]